Pravila

Vsi člani lustik kluba imajo srečanja, tekmovanja, turnirje, izobraževanja in strokovna usposabljanja (enkrat letno je to kar večdnevni izlet). Na pol leta pobiramo članarino 10 EUR (19,56 DEM oz. 2396 SIT), ki je namenjena vzdrževanju kluba in sofinanciranju dejavnosti.

Zbrali smo tudi pravila igre, ki ji sproti dopolnjujemo.

Pravila igre lustik

  1. Lustik (tudi lustig, sedemka) je igra s kartami, prvotno namenjena dvema ali štirim igralcem. Igrajo lahko tudi trije igralci, vendar je tedaj število kart zaradi lažjega igranja večje.
  2. Za igro se potrebuje 32 (dvaintrideset) igralnih kart. Te sestavljajo štiri barve (tudi simboli) naslednjih oznak: 7, 8, 9, 10, pob, dama, kralj in as. Pri igri treh igralcev se doda še štiri karte (vseh štirih barv) z oznako 6 (skupno torej 36 kart), ki imajo vlogo prazne karte in so v igri samo zato, da je število kart večkratnik števila 3 oziroma da imajo vsi igralci skozi celotno igro enako število kart.
  3. Na koncu igre se seštevajo samo polne karte. To so karte z oznakama 10 (deset) in as. Vsaka polna karta prinese 10 točk. Posebnost je zadnji štih (zadnji krog). Tisti igralec (ali par), ki pobere zadnji kupček kart v igri, dobi še 10 točk, četudi v njem ni nobene polne karte. Od tod sledi, da je največje možno število točk posamezne igre 90. Zmaga tisti igralec (ali par), ki ima največ točk oziroma več točk od nasprotnika.
  4. Prav tako je posebnost karta z oznako 7 „zigmar“, ki je najmočnejša karta. S to karto je mogoče vedno prevzeti štih, ne glede na oznako začetne karte.
  5. Ime lustik izhaja iz situacije, ko ima igralec v rokah 4 (štiri) karte z enako oznako (na primer štiri dame), kar pomeni, da je sestavil oziroma naredil lustik. Ko pride na vrsto, zavpije „lustik“ in igra se v trenutku konča z zmago igralca, ki je zbral 4 karte z enako oznako, in njegovim soigralcem, če igro igrajo štirje igralci v dveh parih. Če slučajno sestavita lustik dva igralca, zmaga tisti, ki pride prej na vrsto.

Postavitev igralcev

Najboljše je, da igralci igrajo za štirikotno ali okroglo mizo. Vsak se usede na en rob, in sicer tako, da soigralcu gleda v oči, torej nasproti njega sedi soigralec, ob straneh pa nasprotnika.

Mešanje in deljenje kart

Eden od igralcev (lahko se ga izžreba) premeša karte in jih nato razdeli v smeri urinega kazalca, in sicer po eno karto vsakemu, začenši s tistim, ki sedi na njegovi levi. Konča pri sebi. To ponovi štirikrat, tako ima vsak igralec štiri karte. Ostanek kart položi na mizo s hrbtno stranjo na vrhu, tako da nihče ne more videti oznak ali barv kart. Pri naslednji igri meša eden od nasprotnikov, po enakih pravilih.

Točkovanje

Na koncu igre soigralca preštejeta točke, te prinašajo polne karte, in dodata še dodatnih 10 točk, če sta pobrala tudi karte zadnjega štiha. Zmagata soigralca, ki zbereta več točk.

Potek igre lustik

4 igralci

Igro oziroma prvi štih (krog) začne eden od nasprotnikov igralca, ki je mešal karte, in sicer tako, da na igralno površino položi katerokoli od svojih štirih kart. S tem se začne prvi štih.

Ko se štih začne, igralci na začetno karto polagajo svoje karte. Ker je smisel igre zbrati čimveč točk (polnih kart), se nasprotnika lahko odločita za prevzem štiha. To storita tako, da položita karto z enako oznako kot jo ima začetna karta ali z zigmarjem. Opozarjamo, da četudi ima igralec karto z enako oznako kot jo ima začetna karta, mu je ni potrebno položiti, če nima namena prevzeti štiha. Ko so vsi igralci položili svojo karto, se lahko igralec, ki je začel štih oziroma ki je položil začetno karto, če, in samo če sta nasprotnika prevzela štih, odloči nadaljevati štih, in sicer tako, da na vrh kupčka položi karto z enako oznako kot začetna karta ali zigmarja. Če je štih prevzel nasprotnik, lahko štih ubrani (prevzame nazaj) tudi soigralec igralca, ki je štih začel, ko je ta na vrsti.

Če nasprotnika nista prevzela štiha, potem začetni igralec pobere vse karte štiha in jih da k sebi ali soigralcu. Pri tem karte obrne tako, da je hrbtna stran na vrhu, in ostanejo tako do točkovanja oziroma mešanja. Če sta štih prevzela nasprotnika in začetni igralec nima namena nadaljevati (oziroma s tem prevzeti štiha), potem vse karte štiha pobereta nasprotnika na pravkar opisan način.

Ko se štih konča, vzame igralec, ki je pobral štih, eno karto s kupa, tj. ostanek kart pri deljenju. Enako naredijo še preostali igralci. Če je bilo odigranih več nadaljevanj štiha, vzamejo igralci toliko kart, da jih imajo v rokah spet štiri. Če se vidi, da je na kupu ostalo premalo kart, oziroma, če se posumi, da jih bo ob delitvi zmanjkalo, kar se ponavadi zgodi ob koncu igre, potem si igralci karte razdelijo tako, da jih ima vsak po delitvi enako število.

Med igro ni dovoljeno pregledovati kart, ki jih je igralec pobral skozi igro. Igralec se lahko zanese le na svoj spomin, če hoče taktizirati.

3 igralci

Igra poteka tako kot pri igranju štirih igralcev, le da vsak igra sam zase. Da se število kart na koncu lepo izide, se pred mešanjem doda še štiri barve (karte) z oznako 6 (šestice). Pravila igranja in način točkovanja sta enaka kot pri igri s štirimi igralci.

2 igralca

Poteka podobno, le da sta v igri le dva igralca, ki sedita drug drugemu nasproti. Tisti, ki meša, podeli prvo karto nasprotniku, naslednjo sebi in spet nasprotniku itd. dokler nimata oba po štiri karte. Pravila igranja in način točkovanja sta enaka kot pri igri s štirimi igralci.

Sporazumevanje med igro

Kakšno vrsto sporazumevanj si bodo igralci izbrali, je njihova odločitev.

Šmiranje* je način igre, kako priti do več točk. Pri šmiranju igralec položi na kupček polno karto, če ve, da bo njegov soigralec lahko prevzel oziroma ubranil štih.

Lustik klub je začel uvajati Lustik 2(beta), kjer so v igro vključeni tudi nekakšni Jokerji, ki lahko služijo za katerokoli oznako in ki na koncu igre prinesejo 5 točk, vendar pogosto ne pride do konca, saj igralci prej sestavijo lustik.

Vsem, ki ste dovolj zainteresirani in ste prebrali pravila, se zahvaljujemo in upamo, da boste uživali v igranju igre lustik!

Uporaba (npr. kopiranje) celotnega besedila ali njegovih delov je dovoljena le v primeru navedbe vira in povezave do te strani. Hvala