Dejavnosti

Prvotna dejavnost kluba je bila igranje kart, vendar smo s časom razširili svoje delovanje še na marsikatera druga področja.

Skupna področja obsegajo naslednja znanja (po abecedni razporeditvi):

Naša ponudba obsega še:

Nekateri člani so še posebno aktivni pri antični zgodovini, kemiji dušikovih spojin, Kantovi filozofiji, slovenski književnosti in celični biologiji. Svoje zgodovinsko znanje lahko sedaj preverite na kvizu.

Dejavnosti

Medsebojne stike izboljšujemo na raznih srečanjih, ki potekajo večkrat letno. Tam si ponavadi izmenjamo izkušnje, razmenjamo nemške marke ter izpopolnimo naše obširno znanje, kljub temu pa zabave nikoli ne zmanjka, saj si lahko popravimo še tako zdolgočasen dan.

Preko elektronske pošte si pošiljamo in posredujemo različne datoteke, ki znajo vsebovati tudi zabavne vsebine vseh vrst. Uporabniki so zelo zaščiteni, saj poleg antivirusne uporabljamo tudi antibakterijsko zaščito.