Programiranje

Ker menimo, da se mora človek udejstvovati na čimveč področjih, smo se naudušili nad programiranjem, tako da sedaj programiramo v naslednjih programskih jezikih.