Obred

Predigra

Shorty nas povabi k molitvi: Molite, bratje in sestre, da Zigmar, vsemogočna karta, sprejme mojo in vašo daritev.

Vsi odgovorimo: Naj sprejme Zigmar daritev iz tvojih rok, v hvalo in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vselej svojem lustik klubu.

Shorty moli in vsi mu odgovorimo: Amen.